Együttes kezelés rigában


Latorcai Csaba az MTI-nek telefonon vasárnap elmondta, hogy a kulturális munkaterv hároméves időtávban határozza meg azokat a kapcsolódásokat, amelyek elősegítik a két ország kulturális együttműködését. A munkaterv főként a művészetnek, különösen a kortárs művészeknek nyújt bemutatkozási lehetőséget a két ország képviselőinek Lettországban és Magyarországon.

együttes kezelés rigában

A munkaterv kiemelten szól a kreatív művészetek együttműködéséről, kiállítások szervezéséről a két országban, a szépirodalmi és szakfordítói együttműködés kialakításáról — ennek Magyarországon a Petőfi Irodalmi Múzeum a együttes kezelés rigában - a színházi és színművészeti együttműködésről, a fesztiválokon való részvételről, illetve a közös levéltári munkáról — mondta.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a munkaterv alapján a kormányzatok csak az együttműködés kereteit tudják biztosítani, alapvetően az intézményekre és a művészekre van bízva, hogy ezt mennyire tudják megtölteni tartalommal. A kulturális kapcsolatok — különösen művészeti téren — a két ország között sokkal mélyebbek, mint azt bárki gondolná — jegyezte meg az államtitkár.

együttes kezelés rigában

Megfontolandónak nevezte, hogy a Pécsi Országos Színházi Találkozón részt vehessen a lett színházi közösség is. Latorcai Csaba lettországi látogatásán felkereste a lív közösséget annak központjában, Mazirbe településen. Az államtitkár emlékeztetett arra, hogy a lív nyelv a finnugor nyelvcsalád része, a lívek együttes kezelés rigában magyarok nyelvrokonai.

együttes kezelés rigában

Latorcai Csaba részt vett a Lív Kulturális Központ felavatásának nyolcvanadik évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen, és köszöntette a lív közösséget.

Mintegy a magyar állam ajándékaként fellépett az ünnepségen a Szinvavölgyi Néptáncműhely együttes, szerepeltek finn és észt népművészek is, vagyis gyakorlatilag finnugor ünnepség volt — közölte. A központot ben, néhány hónappal a háború kitörése előtt avatták fel, és annak idején a magyar állam is hozzájárult a megnyitásához, illetve magyar magánadományok is érkeztek ide.

együttes kezelés rigában